TEATR KRZYK / OSAD

Video: Maciej Włodarczyk & Maciej Sierpień / qpoznan.tv 2012

Grupa istniejąca od dekady w Maszewie – małej zachodniopomorskiej miejscowości. Wyróżniają ją autorskie i odważne teatralne wypowiedzi. Integralnym spoiwem zespołu są wyprawy teatralne, własne warsztaty prowadzone w Polsce i za granicą, akcje społeczne oraz organizowane festiwale dla uznanych i mniej doświadczonych twórców zajmujących się szeroko pojmowaną sztuką niezależną.

Krzyk jest obecnie na etapie wytwarzania własnych rozwiązań, które powinny przyczynić się do powstania fundamentów przyszłego ośrodka sztuki. Poza stworzeniem przestrzeni dla młodzieży z mniejszymi szansami edukacyjnymi i kulturowymi (tzw. pojęcie Uniwersytetu Społecznego) jego kierunki i cele skupione będą przede wszystkim na zbliżaniu polsko-ukraińskim, a także poznawaniu kultury i mieszkańców narodów obejmujących obecne tereny wschodniej i południowej Europy oraz Zakaukazia.

Spektakl „OSAD”

Poszukiwanie w sobie postaw niezależnych to nie grymas chwili, ale rzetelny i szczery codzienny trud zderzania się z własnym niepokojem o czasy, w których zanikają artystyczne i ważne społecznie manifesty. Odsłanianie w sobie pamięci, a także pochłanianie tajemnicy wspólnej zespołowości na podstawie ostatnio przeżytych lat, upominają się o rzetelność i uczciwość względem tych wszystkich, którzy swoją postawą i determinacją zasługują na szacunek i grupowe przywoływanie. To ostatnie głośniej wybrzmiewa, kiedy staje naprzeciw korporacyjnym wpływom, wszelkim racjom uznanym i uprawomocnionym, artystycznemu upupieniu, sztucznym okrzykom, czy ułudzie wyniesionej z dwóch dekad przeżartych przez zawiesiny ciał stałych (siatka matka wiąże resztę) w wyniku działania sił bezwładności (obecna klasa polityczna, etc).

Video: Maciej Włodarczyk & Maciej Sierpień / qpoznan.tv 2012


TEATR NIEZALEŻNY TV to autorski projekt Fundacji Teatru Ósmego Dnia oraz qpoznantv zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Realizacje w ramach projektu