ANONYMMOUS.ORG / WTF

Video: Maciej Włodarczyk & Maciej Sierpień / qpoznan.tv 2012

Grupa AnonyMMous.org powstała w 2012 roku przy okazji projektu teatralnego WTF. W jej skład wchodzą ludzie obojga płci, mieszkający w Poznaniu, na co dzień zajmujący się egzystencją w szeroko pojętym świecie kultury. 

Niczym siatka terrorystyczna AnonyMMous.org nie posiada jednoznacznie określonego systemu hierarchii, a raczej komórki odpowiedzialne za poszczególne działania. 

Praca kolektywna czy kreacja zbiorowa wydają się najbliżej określać istotę funkcjonowania grupy.

AnonyMMous.org w różnych konstelacjach i z różną intensywnością współpracowali ze sobą w wielu projektach teatralnych, muzycznych, audiowizualnych, performatywnych etc. 

Nazwa AnonyMMous.org jest jednocześnie adresem strony internetowej, będącej jedynym autoryzowanym źródłem informacji o grupie i jej projektach.

Jak należy się domyślać, członkowie zespołu pozostają anonimowi.

Projekt “WTF”

Projekt zakłada wykorzystanie zajść z początku roku 2012 – znanych jako „sprawa ACTA” – do poruszenia kwestii drażliwych społecznie. Z perspektywy internauty, osoby moderującej dyskusję na portalach społecznościowych, widzimy, jak pole jego zainteresowań stopniowo się zwiększa. Zaczyna ono obejmować politykę koncernów międzynarodowych, przyczyny kryzysu 2008 roku oraz inne, często spychane na margines problemy.

ACTA – Zmarnowana rewolucja? Niewykorzystana szansa? Jednorazowy zryw?

W czasach, gdy flash mob staje się bardzo często narzędziem agencji reklamowych do sztucznego podsycania konsumpcyjnych potrzeb, ruch ACTA był przejawem autentycznej zbiorowej, ukierunkowanej i wyartykułowanej niechęci. Niechęci do rządu, który podpisuje umowy decydujące o naszym życiu bez informowania społeczeństwa i bez potrzeby konsultacji. Niechęci do międzynarodowych koncernów, które za sprawą lokalnych przepisów w krajach Europy, również zachodniej, postanowiły ograniczyć wolność. Niechęci do każdej formy kontroli Internetu – ostatniej oazy wolności na świecie.

Wszelkie dodatkowe informacje o projekcie, oraz obszerna ilość materiałów edukacyjnych zostanie umieszczona na stronie www.anonymmous.org

Video: Maciej Włodarczyk & Maciej Sierpień / qpoznan.tv 2012
-

TEATR NIEZALEŻNY TV to autorski projekt Fundacji Teatru Ósmego Dnia oraz qpoznantv zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Realizacje w ramach projektu